Tim mạch & Huyết học – Trang 3 – Đông Y Việt Bắc
Home / Tim mạch & Huyết học (Trang 3)

Tim mạch & Huyết học

Thiểu năng tuần hoàn não

thieunangtuanhoannao

Hệ tuần hoàn não: Não có 2 hệ thống động mạch nuôi dưỡng là 2 động mạch cảnh trong và 2 động mạch đốt. Hai động mạch cảnh chúng ta có thể sờ thấy mạch đập nơi cạnh cổ dưới hàm. Còn 2 động mạch đốt sống rất đặc biệt là vì cả chiều dài ...

Xem tiếp »