Bài giảng cận lâm sàng – Trang 2 – Đông Y Việt Bắc
Home / Bài giảng cận lâm sàng (Trang 2)

Bài giảng cận lâm sàng

Chẩn đoán lao phổi

  1. Đại cương:   – Việc chẩn đoán quyết định bệnh lao, hiện nay vẫn phải dựa vào những bằng chứng xác định sự có mặt của trực khuẩn lao ( BK ) ở nơi tổn thương, bằng cắc kỹ thuật nuôi cấy hoặc mô bệnh.   – Không ...

Xem tiếp »