Mạn đàm – Trang 3 – Đông Y Việt Bắc
Home / Mạn đàm (Trang 3)

Mạn đàm

Câu truyện miễn dịch 2: Truyện các Lympho

Truyện các lympho T (…)Sau khi ra trường các lympho T đặc biệt là Th làm việc cần mẫn. Các mệnh lệnh đưa ra rất kịp thời và chuẩn xác. Tuy nhiên các protid bản thân – những lympho T không được học trong trường (thời kỳ bào thai) như ...

Xem tiếp »