Sinh lý y học – Trang 2 – Đông Y Việt Bắc
Home / Sinh lý y học (Trang 2)

Sinh lý y học

Chức năng chung của hệ thần kinh thực vật

1- Chức năng chung của hệ thần kinh thực vật nói chung là điều hoà các quá trình chuyển hoá vật chất, điều hoà hoạt động của các cơ quan nội tạng cũng như của chính hệ thần kinh trung ương. Trong điều hoà chức năng của các cơ quan thường ...

Xem tiếp »

Cung phản xạ và các phản xạ thực vật

Các phản thực vật là các phản xạ được thực hiện với sự tham gia của các neuron thuộc hệ thần kinh thực vật. Cũng giống như phản xạ động vật, cung phản xạ có 5 khâu: (1) thụ cảm thể, (2) đường hướng tâm, (3) trung khu, (4) đường ...

Xem tiếp »

Dược lý học hệ thần kinh thực vật

1- Các thuốc ảnh hưởng lên cơ quan đáp ứng adrenergic. 7.1.1- Các thuốc làm tăng cường tác dụng của các adrenergic:Nếu tiêm noradrenalin vào tĩnh mạch thì gây ra tác dụng lên toàn cơ thể. Vì thế noradrenalin gọi là thuốc giống giao cảm hay thuốc adrenergic.Adrenalin, ephedrin, methoxamin ...

Xem tiếp »

Lý thuyết về co cơ

Có nhiều lý thuyết giải thích cơ chế co cơ. Song thyết của Szent Gyorgyi về cơ chế co cơ thoả đáng hơn cả. Theo thuyết này, cơ co là do các sợi actin trượt trên sợi myosin và tiến laị gần nhau (có 2 hình thức co cơ: đẳng ...

Xem tiếp »

Sự co cơ

I- HIỆN TƯỢNG CƠ HỌC CỦA CO CƠ. 1- Khi cơ co: về thể tích không thay đổi nhưng giảm về chiều dài và tăng độ chắc của cơ.Cơ co, có thể rút ngắn chiều dài tới 2/3 (sinh lý bình thường chỉ co ngắn 1/3)Dùng phương pháp cơ ký ...

Xem tiếp »

Sinh lý cơ trơn

I- MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ TRƠN. 1- Cơ:Sợi cơ trơn là tế bào dài từ 50-100mm (ở động vật có vú), nhân hình gậy ở giữa tế bào. Cơ tương ở giữa, tơ cơ ở xung quanh, khía vân không rõ.Cơ trơn thường ghép lại thành một tổ ...

Xem tiếp »