mien dich benh ly – Đông Y Việt Bắc
Home / Tag Archives: mien dich benh ly

Tag Archives: mien dich benh ly

Bệnh lý tự miễn

Hệ miễn dịch của cơ thể, bình thường không có phản ứng chống lại các kháng nguyên của bản thân mình. Đó là hiện tượng dung thứ hay dung nạp miễn dịch. Ngược với dung thứ là hiện tượng tự miễn dịch tức là hệ miễn dịch chống lại kháng ...

Xem tiếp »

Thiểu năng miễn dịch

Mẹ truyền bệnh cho con

1. ĐẠI CƯƠNG Hệ thống miễn dịch toàn vẹn đảm bảo cho quá trình đáp ứng miễn dịch của cơ thể diễn ra bình thường. Các tổn thương tiên phát hay thứ phát của một hay nhiều cấu thành nào đó thuộc hệ thống miễn dịch dẫn đến những rối ...

Xem tiếp »

Bệnh lý quá mẫn

1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI QUÁ MẪN 1.1. Khái niệm Khi một cơ thể được gây miễn dịch tức là sẵn sàng đáp ứng với kháng nguyên, người ta gọi là cơ thể đã có mẫn cảm với kháng nguyên đó. Tuy nhiên phản ứng của một cơ thể ...

Xem tiếp »