mien dich hoc – Đông Y Việt Bắc
Home / Tag Archives: mien dich hoc

Tag Archives: mien dich hoc

Bệnh lý tự miễn

Hệ miễn dịch của cơ thể, bình thường không có phản ứng chống lại các kháng nguyên của bản thân mình. Đó là hiện tượng dung thứ hay dung nạp miễn dịch. Ngược với dung thứ là hiện tượng tự miễn dịch tức là hệ miễn dịch chống lại kháng ...

Xem tiếp »

Thiểu năng miễn dịch

Mẹ truyền bệnh cho con

1. ĐẠI CƯƠNG Hệ thống miễn dịch toàn vẹn đảm bảo cho quá trình đáp ứng miễn dịch của cơ thể diễn ra bình thường. Các tổn thương tiên phát hay thứ phát của một hay nhiều cấu thành nào đó thuộc hệ thống miễn dịch dẫn đến những rối ...

Xem tiếp »

Bệnh lý quá mẫn

1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI QUÁ MẪN 1.1. Khái niệm Khi một cơ thể được gây miễn dịch tức là sẵn sàng đáp ứng với kháng nguyên, người ta gọi là cơ thể đã có mẫn cảm với kháng nguyên đó. Tuy nhiên phản ứng của một cơ thể ...

Xem tiếp »

Hệ thống bổ thể

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG BỔ THỂ 1.1. Một vài hiện tượng lịch sử Năm 1889 Buchner phát hiện thấy trong huyết thanh tươi dù không có kháng thể vẫn có tính chất diệt và làm tan vi khuẩn. Tính chất này sẽ mất đi nếu đem huyết thanh ...

Xem tiếp »

Đáp ứng miễn dịch dịch thể

Cấu trúc cơ bản của một đợn vị Ig

Đáp ứng miễn dịch dịch thể là một trong hai phương thức miễn dịch đặc hiệu mà cơ thể sử dụng để loại trừ kháng nguyên. Đáp ứng miễn dịch dịch thể được thực hiện thông qua các kháng thể hoà tan, chúng có khả năng kết hợp trực tiếp ...

Xem tiếp »

Kháng nguyên

Đại thực bào thực bào kháng nguyên

1.  ĐỊNH NGHĨA – ĐẶC TÍNH CỦA KHÁNG NGUYÊN 1.1. Định nghĩa kháng nguyên Kháng nguyên là những chất khi xâm nhập vào cơ thể sinh vật thì được hệ thống miễn dịch nhận biết và sinh ra các kháng thể tương ứng là kháng thể dịch thể hoặc  kháng ...

Xem tiếp »