sieu am tim – Đông Y Việt Bắc

HIỂU BIẾT - HÀNH ĐỘNG - HIỆU QUẢ

Home / Tag Archives: sieu am tim

Tag Archives: sieu am tim

Siêu âm tim khi nào cần tiến hành

   Siêu âm là những sóng âm có tần số trên 20 000 MHz, tai không nghe được nhưng lại có khả năng xuyên qua một số môi trường, cơ thể con người là một dạng môi trường mà siêu âm có lan truyền, nhờ đó siêu âm mặc dù không có hại ...

Xem tiếp »

Siêu âm tim

1. Đại cương.Siêu âm tim là một phương pháp thăm dò không xâm phạm, tin cậy, đơn giản, giúp cho ta khảo sát hình thái, chức năng và huyết động học của các buồng tim, vách tim, màng ngoài tim, các mạch máu lớn nối với tim.Năm 1932, Dussik là ...

Xem tiếp »