Trị số hoá sinh dịch não tuỷ bình thường. – Đông Y Việt Bắc
Home / Bài giảng cận lâm sàng / Trị số hoá sinh dịch não tuỷ bình thường.

Trị số hoá sinh dịch não tuỷ bình thường.


Chất xét nghiệm
Bình thường
Glucose
2,4 – 4,2 (mmol/l)
Ure
2,5 – 6,7 (mmol/l)
Protein
0,2 – 0,45 g/l
Cl-
120 – 130 (mmol/l)
Pandy
None-Apelt
(-)
(-)


Doctor SAMAN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *